Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 degcschiedbnis
landkaart, kinderen! Daar ligt op de grens-
fcheiding der (lammen van Juda en Benjamin, en hier
oostwaarts de groote ftad Bahel^ aan den linker»oever
van den Euphmax, üe gehecle landftreelt van dien
raam , ziet gij, is btfloten tusfcnen de van ouds be-
kende rivieren T/gris en Euphraat.
"Mietje. Zai Fader ons ook iets van dat land ver-
halen?
Braafb, Om u in het vervolg de gefchiedenis
van onzen Da-.iël des te beter te doen begrijpen, zal
ik eenige bijzonrierheden van Babel en het grooce rijk
der Chaldccn kortelijk voordragen. Let dan, kinde-
ren! op het volgende verhaal: Nebucadnezar was, in
Dariêis leeftijd, de vermaarde koning van het-groote
en zeer uitgebreide Chaidecuwuh - BabyloiJsch rijk,
hetwelk zich toen uitllrekte van den I;?du$ tot aan
de oostelijke kus:en der Middellandfche Zee^ en van
de Kasptfche tot aan de Indifche Zee; zotjdat het
grootlle en meest bevolkte deel van Azië onder zijne
heerfchappij ftond; wanrom hij teregt voor den mat?-
tigflren vorst van zijnen tijd gebonden werd. Onder
de verfchiïlende vclksftammen, uit welke zijn rijk
betond, was die der Chaldeën een der voornaamfte.
Naar de geficldheid van dien tijd geoordeeld, ürond
die volk op e^nen ainmerkelijken trap van hefchaving.
Hunne Godsdienst was wel in den grootfïen graad bij-
geloovig, maar in i':; Sterre- en Bouwkunde hadden zij
groote vorderU)^en gemaakc; zoo zelfs, ihi fomm.L'e
GridC'