Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
'o ue geschiedenis
Gij moest het eens gezien hebben, kinderen.' hoe
verheugd en blijde/Care/ en wnren, dat zij zoo
juisc van pas kwamen, en nu weder in de gelegenheid
waren, cm eene belangrijke gefchiedenis uic den Bijbel
te hooren verhalen. En, kinderen.' ik verwacht ook
van uwen iccsluu en uwe leergierit;hcid ^ dnc gij die
nieuwe boefeje mee graagte ziilc oncv.\"gen, en her-
zelve bij herhïïïing mec behoorlijke ïinndflchc en op-
merkzasmheid doorlezen, om langs dien weg met de
gexhiedenisfen des Bijbeis meer en moer bekend te
worden. Ik hoop en wensch, dat gij de iiitmuntende
voorbeelden van deugd en godsvrucht, welke in den-
zelven voorkomen, zult trachten na te volgen, om hier
zoo te leven, dat gij zeker kunt verwachten, den
godvrucbtigen Daniël^ wiens lotgevallen u in dit
boäkje eenvoudig en weeclust wekkend verhaald wör-
deti, zeiven eens te zien, en in den Hemel met hem
te verkeeren. Maakt daarom eenen aanvang met het
lezen van
DE EERSTE ZAMENSPRAAK.
Braafh. ÏTet verblijdt mij, kinderen! dat ik u
allen hier bij elkander zie. Dit is een bewijs, dat u
het ver^ alen der Bijbelfche gefchiedenisfen bij voort-
during bevïi>. Ik zal daarom aanftonds een begin ma-
keu, met hec vertellen der aan u beloofde gefchie-
denis.
Jan,