Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
v ft » d a n » e l. 147
„ zult hier rusten in tien ftaat des doods, en eens op-
„ftaan in uw lot, om de kroon der heerlijkheid te ont-
„ vangen in het einde der dagen. (•)
Willem. Hoe oud is Daniël wel geworden, Fadi.r t
Braafh. Wanneer men aamieemt, dac hij zoo om
en bij de achttien jaren oud was, coen hij mec de zQ»
nen mix Babel werd gevoerd, en echter in het derde
jaar van koning Cjrus nog leefde, dan is hij ruim ne-
gentig jaren oud geworden , en deze zijn hooge ou-
derdom gaf aanleiding genoeg, om niet met Zerubba-,
bel, Jozua en andere llamhoofden naar Jeruzalem te-
rug te keeren, maar in l'erzië te blijven tot aan zij-
nen dood, die ook waarfchijnlijk kort daarna ge-
volgd is.
Mietje. Hooren wij dan niets verder vanDariël,
Vader ?
Braafh. Van hem valt niets meer aan te merken,
dan dat hij een groot profeet was, blijkbaar in zijne voor-
leggingen en verhevene droomgezigten, waarvan ik
u echter niets zeggen kan; dewijl dezelve voor ons
zeer duister en in vele opzigten raadfelachtig zijn. —
Voorts was hij een beroemd Staatsman, die, aan de
hoven van Babel en Perzië vermaard , onder alle Staats-
verwisfelingen , gedurende de regering van vijf konin-
gen, in zijne waardigheid zich ftaande hield. — En
als dienaar en aanbidder van den waren God, is hij
aan de zijde van z^n hart verre boven mijnen lof ver-
he-
(♦) Danicl XII ; 13.