Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
126 DE GESCHIEDENIS
Branfli. Van zijne laatfte levensjaren hebben wij
geene bijzondere berigten; maar, gelijlc hij zijne ge-
vangene landgenooten , onder de Babylonifche konin-
gen, vele dienften had bewezen, zal hij ook voor hen
wel zeer nuttig geweest zijn bij de Perzifche ko-
ningen. En daar hij ook zeer in achting (lond bij
Cyrus, is er geen twijfel aan, of de vrijheid, welke
die vorst aan de Joden gaf, om naar hnn vaderland we-
der te keeren en den tempel te herbouwen, moeti
middellijker wijze aan de tusfchenkomst en goede
dienften van Daniël worden toegefchreven.
Jan. Heeft hij dan de Babylonifche gevangenis
nog overleefd, Fader?
Braafh. Ja, hij had het ftreelend genoegen, zij*
ne geloofsgenooten in vrijheid gefteld te zien, en een
groot aantal van dezelve in optogt naar hun vader,
land te aanfchouwen; want in het eerfte jaar van ko.
ning Cyrus ontvingen zij hun ontflag, en Z)<ï«»éV leef-
de nog in het derde jaar van zijne regering. (*)
Antje. Daniël ging toch zeker mede naar zijn
vaderland. Oom?
Braafh. Neen, Antje! hij is in Perziê gebleven
en aldaar geftorven, volgens het Goddelijk bevel aan
hem gegeven: „Gij Daniël! die reeds hoog bejaard
„zijt, gij zeergewensehte man! ga henen tot het einde
„van uw leven, hetwelk eerlang volgen zal, want gij
zult
C»J Esra I: 1-4. Dan. X: i.