Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DANIEL. 125
draagzaam, en maakten daarom geene zwarigheid, om
bij de groote menigte hunner goden, welke zij ver-
eerden, nog eenen onbekenden te voegen, vooral wan-
neer z^j hoorden en zagen, dat ,hij wonderen deed.
Gij merkt dus, dat zij , door df vereering van Daniëh
Godj de dienst van hunne eigene Goden niet be-
hoefden te verlaten.
Karei Maar, Oom! dan kregen zij eene gemeng-
de Godsdienst, eene Godsdienst van waarheid en
valschheid ; want zij moesten den waren God, en te-
vens de afgoden dienen, en dat is immers geheel te-
genftrijdig.
Mietje. Gij kunt Gode niet dienen en den Mavt"
mon, ftaat in mijnen Bijbel.
Braafh. Juist, mijne kinderen! gij hebt ditwel te
regt aangemerkt. Maar heigeen onze Mietje daar uit
haren Bijbel aanhaalt, is eene les voor Christenen,
welker waarheid een heiden niet kan gevoelen. Want
men vindt hiervan meer voorbeelden onder de hei-
denfche volken. Denkt maar eens aan de oude Sa-
maritanen, die hadden ook de dienst van den wa.
ren God met die der afgoden vermengd.
Maar, om tot Daniël weder te keeren, na de uit.
roeijing zijner vijanden, genoot hij grooten voorfpoed
onder de regering van Darius, en was naderhand ins-
gelijks in hoog aanzien bij Cyrus, den troonsopvolger
van Darius.
Karei. En heeft hij toen nog vee' merkwtinrdigs
gedaan, Oom? Brsnfh.