Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 ds geschiedenis
dit al is gebeurd, of dan nog de zoo fchrikkelijk ver-
toornde vorst, die nu zoo duid-lij 1; zag, hoe fchan-
delijk zij hem ha.lden misleid, naar eenige voorfpraak
heeft willen hooren?
Willem. Was nu de geheele zaak hier mede af-
gedaan, Vader?
Braafh. Na de uitvoering van dit vonnis, gaf
Darius aan al de onderdanen van zijn uitgebreid ko-
ningrijk bevel j om den God van Daniël den diepften
eerbied te bewijzen, als zijnde Hij een levende God,
die tot in eeuwigheid dezelfde blijft, en verbazende
wonderen doet in den hemel eu op de aarde, die ook
Daniël uit de magt der leeuwen had gered. En zoo
firekte deze wonderbare verlosfing van Daniël, om de
kennis en dienst van den waren God al meer en
meer uic te breiden.
Antje. Dat was braaf van den koning.
Jan. Dat vind ik in het geheel niet braaf. Eenko-
ring mag immers zijne onderdanen .niet gebieden, wel-
ken God zij zullen aanbidoen. Mijn leermeester zeide
nog onlangs: „in het fiuk van de Godsdienst moet
ieder mensch vrij wcz-'i'."
Braafh. De koning Datius kan hier meer gedaan
hebben, dan hij liad behooren te doenj ondertusfchen
is het nogtans die Godsdienstdwang niet, welke het
zijn zoude, indien een koning of:s gebood, eenen an-
deren God te aanbidden en te dienen; want de oude
heidïuen waica tea aanaisu hunuef Godsn zeer ver-
•diaag'.
lèi