Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
132 DE GBSCHIEDBNIS
fclinp, toen hlJ de ftem van den nog levenden Da.
tiiël lioorde, en gaf terftond bevel, om hem uit het
leiuwenhol op te treltken. En toen dit gefchied
was, zagen zij alle tot hunne groote verwondering,
dat hem niet het minde leed bejegend was.
Karei. Hoe gelukkig voor Daniël! Nu zal de
koning hem ook wel weer in zijn ambt herdeld heb«
ben.
Braafh. Dit niet alleen; maar hij werd tevens van
zijne benijders verlost; want deze ondergingen nu het-
zelfde lot, dat zij over Daniël hadden gebragt. De
koning gaf aandonds bevel, om hen, benevens hun-
ne vrouwen en kinderen, in den leeuwenkuil te wer-
pen,
Willem. En gebeurde dat ook, Vader?
Braafh. Op daanden voet. En daar het nog vroeg
in den morgendond was, zullen eenigen van hen wel
van hunne bedden zijn opgeligt geworden.
Antje. Een treurig ontwaken voor hen!
B raafh. Zij werden alle, zonder eenige regts-
pleging, met vrouwen en kinderen, uit hunne wt)-
ningen naar den leeuwenkuil gefleept. En naauwe-
lijks hadden zij den grond van het verfchrikkelljke
hol bereikt, of de vraatzuchtige leeuwen hadden hen
reeds van een gefcheurd, en verbrijzelden zelfs hun-
ne beenderen. Ziet hier, kinderen ! Gods vergeldende
Voorzienigheid in het beloonen der deugd en het
llrafftn van het kwaad. Ziet hier ijet fpreekwoord be-
ves-