Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
van daniel. 121
ging de koning, vergezeld van eenige zijner hovelin.
gen, naar den kuil, ontzegelde den dekfteen, die des-
zelfs opening floot, en zoo dra hij denzelven had
doen afwentelen, riep hij met eene fterke dem: „o
„Daniël! fpreek , gij dienaar van den levenden God!
„heeft ook uw God, dien gij zoo ftandvastig ver-
beert, u van de leeuwen kunnen redden?" Daniël
gaf hierop den koning ten antwoord; „o Vorst! leef,
„leefeeuwig! mijn God heefc eenen zijner Engelen
„gezonden, die de kaken der leeuwen heeft toege-
„floten, zoo dat zij mij u'ec befchadigd hebben; de-
„wijl ik voor Hem geheel fchuldeloos ben. Ook
„heb ik geene misdaad tegen u, o koning! begaan."
Jan. Was er dan eeu Engel bij Daniël in den leeu.
wcnkuil geweest, Fadnr?
Braafh, Ik voor mij blijf bij de .eigene woorden
van den profeet, die zelf verklaart, dat God eenen
zijner Ertgelen tot zijne hulp gezonden heeft; daarom
zeide ik u reeds, dat hij misfchien een hemelsch ge-
zolfchap zoude gehad hebben. Hoewel fommige deze
woorden aldus verklaren: God heeft mij door zijne Foor-
zienigheid en abnagt beveiligd en bewaard. Maar gelijk
God eenen Engel bij Daniëls drie vrienden in den vurigen
oven zond, heeft de Heere ook, naar mijne gedachten,
hem eenen Engel, te zijner bewaring en vertroos-
ting , in den donkeren leeuwenkuil toegezonden.
Willem. Hoe ging het nu met Daniël, Fader?
Braafb. De koning was opgetogen van blijd-
II S fchnp.