Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
iso os gsschieobnis
hebt, dan loiidt glj in Daniels geval flecht weg ge-
Jtomen z^n.
Antje. Hob zal het O,Wé'/ nu gehad hebben,
Oon: ?
Braafh. Hoe treurig naar het uitwendige, hij had
bet echter goed: God was met hem en bij heml mis.
fchien had hy wel hemelsch gezelfchap, en de Iceu.
wen deden hem geen nadeel, maar lagen als lammeren
rondom en nevens hem.
PJIetja. .Hoe is het mogelijk?
Braafh. Ja, mijn kindI bij God z^jn alle moge-
iyke dingen mogelijk. Hij, die ook de Schepper der
leeuwenis, kan ook deze verfcheurende dieren tem»
men en dienstbaar maken aan zijne oogmerken.
Karei. Ik heb wel eens gehoord, dat iemand aan
Daniël wat te eten heeft gebragt. Oom!
Braafh. Eene oude overlevering verhaalt, dat de
profeet Habakuk hem, onder het geleide van eenen
Engel, een' fchotel met pap heeft gebragt. De Ara^
Heren vertellen elkander, dat dit door den profeet
Jeremias is gefchiad ; maar dit is beuzelen. Daniël
js flechts tot den vroegen morgen in den leeuwenkuil
geweest, en had in dien korten tijd geen eten uoodig.
Mietje. Hoe, Vader! is Daniël er dan nog le-
vende weer uitgekomen? Dat verblijdt mij hartelijk.
Braafh. Hebt gij voor een' oogenblik kunnen
denken. Mietje! dat God zijnen dienaar in dien nood
Verlaten zonde?^Reeds in dca vroegen jnorgenftond