Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
V A N O A N I E t. I!9
ze koning zoiuie zicli zoo van zljnc hovelingen lie
wet niet laten voorfchrljven.
Braafh. Ja, WUkm ! een koning moet fomtijds ai
veel doen, om zijnen grooten genoegen te geven. En
wat Darius betreft, die kon in dit geval ook niet wel
anders. Indien hij geweigerd had, den kuil te verze-
gelen, en Daniël ware dan eens ontkomen, dan zou-
den zij hem befchuldigd hebben, vau hiertoe te heb-
ben medegewerkt i dat hij inbreuk had gemaakt op
de vastgeftelde rijkswetten; en dit moest hij voorko-
men , om zijn gezag en de eer van zijne kroon te
handhaven.
Willem. Als Z)««/^/geweten had, wat ik weet,
de leeuwen zouden hem niets gedaan hebben.
Jan. Dat is kinderachtig, IVillem ! wat zoudt gij
tegen zoo vele leeuwen doen?
Willem. Ik weet verfcheidene middelen, om leeu-
wen te temmen.
Karei. Ha, hal daar is die oude leeuwentemmer.
Braafh. Welnu, IVillem! ontdek ons uwe ge.
heimen eens.
Willem. Er zijn vele middelen, om leeuwen tam
te maken, zoodat zij een mensch niet aanvallen.
Wanneer men hun hoofd met eenen mantel bedekt ;
wanneer zij verzadigd zijn, of wanneer men voor hen
nedervnit, en hen door weldaden aan zich' verpligt,
en.....
Jan. Als gij geene betere middelen bij de hand
H 4 hebt.