Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
Il6 RB G E S C H I B D E N I t
,, onveranderlijke grondwet is blJ de Meden en Perzen i
„dat een bevel, door den koning gegeven en bekrach»
„tigd, volftrekt niet mag onuitgevoerd biyven. Of
,, wilt gij , door een ongepast medelijden niet eenen
„man, die uwe wetten niet eert, uwe bevelen niet
„in aclu neemt, die wet, zoo noodig voor uw ge-
„zag, door uw eigen voorbeeld krachteloos maken,
,,en daardoor ook andere van die vreemde ballingen
„aanmoedigen, om uwe geboden inden wind te flaan?
Jan. Maar waarom kon de koning ('at niet doen.
Vader ? Een koning geeft eu breekt immers wetten ,
naar hij het goedvindt.
Braafh. Hec was een oud regt h\y is Perzen ^
üat een koning zijue eens gegever.e bevelen niet mogt
intrekken; maar dat al zij re wetten van kracht moes.
ten blijven, zoo lang hij leefde. Daarom moest een
vorst bedachtzaam zijn in het geven van wetten en
liet uitfpreken van vonnisfen, of hij kwam fomtijds
in groote ongelegenheid. Dit ondervond nu Darius,
Hij moest, tne gevolge van zijn onbedachtzaam vonnis,
zijnen braven en getrouwen ftaatsdienaar, ondanks
zich zeiven, eenen verfchrikkelijken dood doen
ondergaan. En hoe gaarne hij Daniël zoude gefpaard
hebben, bleek uit zijne woorden, die hij hem, toen
hij hem naar den kuil der leeuwen zag heenvoeren,
met een beklemd hart toeriep: „Uw God, dien gij ge-
„duriglijk eert, die verlosfe UV
Antje. Ach, die arme Daniël! welke doodsangften
zal bij uitgeftaan hebben! ' Braafb.