Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
TI4 DB CBSCHieoeNIt
afgeiondcrde godsdienscoefening :e overvallen , en dan
nis eenen ftrafwaardigen misdadiger by den koning aan
te klagen.
Willem. En dit gelukte hun, Fader f
Braafh. Ja, kinderen! dit gelukte al zeer fpoedig.
7A] overvielen Daniël, terwyi hy in eene biddende
houding, eerbiedig knielende voor zynen God, in zyn
bidvertrek was. Zij vervoegden zich met drift by den
koning, dien zy het afgekondigde gebod herinnerden.
„O vorst 1" zeiden zy „hebt gy niet een bevel ge-
^ geven, dat elk, die binnen dertig dagen eenig ver»
„ zoek zal doen aan goden of menfchen, behalve aan
„ U, o koning! in den leeuwenkuil zal geworpen wor*
„den?" — De koning erkende, dat dit bevel vast en
onherroepeiyk was, als de wetten der Perzen en iW^-
den. „Nu dan", vervolgden zy, „Daniël, een der bal»
„ lingen uit Juda, heeft noch op U i o koning! noch op
„ het door U eigenhandig geteekende gebod eenige seht
„gegeven, wyi hy driemaal 'sdaags zyn gewoon ge-
„bed doet."
Antje. Watzeide de koning wel, tóen hy dit hoor-
de , Oom ! werd hy niet zeer boos op Daniël?
Braafh. In tegendeel, Antje! hy werd zeer be-
droefd op het hooren van dit berigt; want hy hield
zeer veel van zynen getrouwen Danië'. En nu be-
gon hy eerst regt de boosheid van zyne hovelingen
te gevoelen; want hy merkte op dit berigt, dat men
hem dit bevel met geen ander oogmerk had laten be-
krach-