Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DANIEL. 116
jers beminnen nooit hunnen vorst; maar hij wordt
geacht door diegene, welke hem de waarheiJ zeg-
gen, en , wanneer het noodig is, met befcheidenheid
durven tegenfpreken. Zij bedoelden hief niet de eer
van den vorst, maar den ondergang van Daniël, zij-
nen besten Itaatsdienaar.
Karei. De konirg zal toch wel te verflandig ge-
weest zijn, om zulk een bevel te onder''chi-ijven ?
Braafh. Had hij het eigenlijk doel van dit voor-
ftel kunnen doorzien, ja, dan geloof ik, dat hij die
lage zielen met verachting van voor zijne oogen zou.
de hebben weggejaagd ; manr zij waren loos genoeg,
om hun ware oogmerk zorgvuldig te bedekken. Zij
gaven voor, dat zulk een bevel zeer gefchikt zoude
zijn voorden koning, om zijn gezag bij deBabyloniërs,
zijne nienwe onderdanen, te bevestigen, en hen telceren ,
eene onbepaalde gehoorzaamheid aan zijne bevelen, ook
inhetgodsdienftige, te bewijzen. Daarom liet zich Da-
rius ook gemakkelijk overhalen, ora, zonder behoor-
ijk na te denken, dit voorllel te teekenen, en hetzel-
ve als eene koninklijke wet te laten afkondigen.
Jan. En wist Daniël daar niets van, Fader?
Braafh. Neen; want zij hadden dit voorftel ge-
daan, juist op eenen tijd, dat Daniël niet aan het hof
was, en zoo dra zij de koninklijke toeftemming ver-
kregen hadden, lieten zij het aanftonds alom bekend
maken, met bijvoeging van de bedreiging der vast.
be.