Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIO BE GESCHIEDENIS
Antje. En vonc'en zij iets tegen liem , O,;;«?
Braafli. Na lang met elkamkr overlegd te heb-
ben, wat zij doen zouden, vervoegden zich eenige
van hen gezamenlijk tot den koning, en deden aan denzel-
ven het volgende voorftel: „oKoning Darius! leef, leef
„eeuwig! /il de vorsten vaK uw magtig koningrijk , de
„landvoogden en fladhouders der landfchappen hebben
„ondtrling een bevel gegeven , dat, zoo iemand, wie hij
„ zij, binnen de eeritvolgende dertig dagen, eenig ver-
„zoek zal doen aan goden of menfchen, behalve aan U,
„ O koring! de zoodanige in den kuil der leeuwen zal ge-
^worpen worden. Gelief derhalve, o vorst ! dit gebod te
„bekrachtigen; opdat het onveranderlijk worde vast ge.
„(leli, als eene wet der Perzen en Meden, die niet mag
„herroepen worden'^
Mietje. Wat wilden zij met dit voorftel by den
koning uitwerken, Vader ?
Braafh. Zij wilden hierdoor den koning bewe-
gen, op levensftraf te verbieden, dat iemand, bin-
nen den tijd van eene maand, zijnen God aanbidden
of iets van hem vragen zoude.
Antje. Wien moest men dan aanbidden?
Jan. Wel, alleen den koning!
Antje. Foei! een mensch aanbidden, en God voor.
bijzien, waar moet dat heen?
Willem. Hadden zij dan zoo veel eerbied en
hoogachting voor den koning, Vader f
Braafh. In het geheel niet, Willem! Lage vlei-
jers