Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DANIEL. 109
aanzienlijke posten aan de hoven der koningen te be-
kieeden, en dan, de ftrikt eerlijke man [e willen blij-
ven. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat de
nijd en afgunst ontfteken konden inde harten der Baby-
lonifche grooten, tegen eenen Jood, dien zij voor ee-
nen gevangenen vreemdeling hielden; tegen eenen eer-
lijken man, die hen te Hipt op de vingers keek en
aan wien zij telkens verantwoording moesten doen.
Jan. Wat deden zij, om dit fchelmftuk ten uitvoer
te brengen.
Braafh. Zij befpiedden overal zijn gedrag, of zij
ook iets, de belangea van den koning of het rijk be-
treffende , tegen Daniël vinden konden. Doch, hoe
meer zij hem nagingen en zijne werkzaamheden op.
fpoorden, hoe meer zij van zijne eerlijkheid en ge-
trouwheid in het ftipt betrachten van zijnen pügt over-
tuigd werden. Daarom, mijne kinderenI Die opregt
handelt, wandelt zeker.
Karei. ïloe befchamend voor zyne vijanden. Oom!
Braafh. De boosheil rustte echter niet; zij zei-
den tot fcikand'-T : dewijl hij in het vervullen van
ziji.e ambtsbediening veel te eerlijk is, om iets met
eenigen grond tegen hem te kunien inbrengen, zoo
is al onze moeice te vergeefs, om hem eenmaal te vcr-
flrikken; maar aan de zijde van zijne Godsdienst, te.
gen welke hij gewis niet handelen zal, hem aange-
vallen , dit is het eenige middel , om hem ten vsl te
brengen.
A n t-