Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
I08 DE GESCHIEDENIS
hij van jongs af een koninklijk hoveling was. Som*
mige fchrifuiitleggers onder de Christenen meenen,
én Daniël wel is getrouwd geweest, en ook kinde-
ren heeft gehad ; omdat hij in'den Bijbel bij twee
getrouwde mannen , Noach en Job ^ gevoegd, en er bij
die gelegenheid van zonen en dochteren wordt ge*
fproken (•).
Mietje. Wat dunkt Fader hiervan?
Braafh. Ik weet het niet, mijn kind! het eene be-
wijs is hier even zoo krachtig als het ander. Laat
ieder hier van gelooven, wat hem het waarfchijnlijkfle
voorkomt; men kan toch indezen niets doen, dan gisfen.
Willem- En gisfen doet misfen,
Braafb. liegt zoo Willem t Het i» goed, dat wij
er geen belang bij hebben. Löot mij daarom met de
gefchiedenis voortgaan. Toen de overige hooge amb-
teiiaren des konings bemerkten , dat de vorst onzen
fi/f/, die reeds boven zijne medeopzieners verheven
was, nog hooger verheffen, en hem tot grootvifter des
geheelen rijks wilde dellen", beraadOaagden zij met el-
. kander, om hem den voet te ligten, en bij den koning
verdacht te maken; ten einde hem, zoo niet geheel
len val te brengen, ten minde van het hof te verwij-
derei:.
Kfirel. Is het mogelijk! welk eene boo?h-id!
B r a a fh. Ja, Karei! Zoo gevaarlij kis hctjfonuij 's,
aan-
(*) Ezcch. XiV: 14—ló^