Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 DE GESCHIEDENIS
Braafh. Ja, Mi^'jcl en dit is dus de reden, dat
Cyaxares, of, zoo als hij in den Bijbel heet, Darius,
dan eens de Oom, dan eons èt Fader van Cyrus wordt
genoemd.
Karei. Is er onder die beide koningen ook uog
iets belangrijks met Daniël voorgevallen. Oom?
Braa f h. Ja, Karei! Onder Darius heeft onze pro-
feet nog eene treffende ontmoeting ^ehad, die ons
Danicl in zijne verhevene deugd , en Gods waakzame
voorzienigheid in hare weldadige werkingen doet kennen.
Autje. Zal Oom ons dat nu verhalen?
Braafh. Ja, Antje! Kort na de verovering van
Bahel, maakte de Perzifche koning eene nieuwe fcbik-
king in de verdeeiing en befturing van zijne uitgebrei-
de heerfchappy. Hij verdeelde het rijk in honderd ^w
twintig gewesten , en ftelde over ieder van dezelve ee-
nen ambtenaar aan, om de fchatcingen en inkom den ,
welke voor den koning moesten opgebragt worden,
i-n te zamelen; en om zich vnn hunne goede trouw
des te meer te verzekeren, iX^Xée Darius over die hon-
derd en twintig ontvangers nog drie opzieners, onder
welke Daniël de eerlte en voornsamfte was. Voor
deze drie opzieners moesten al de ontvangers verant-
woording doen van hunne ontvcngften en uitgaven,
opdat de koning geene fchade lede.
Willem. Dat was weer een goed baantje» voor
Daniël, hij was nu eerfie conful, niet waar, Fader 1
Karei. Ik zoude hem liever tninisicr van financien
noemen, ' Braafh»