Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DANIEL. 110
leide, aan zijnen perfoon of zijne goederen nietbefcha-
digd; maar hij, die gewspend bleef, met verlies vaa
zijn leven en zijne bezittingen zonde geftrafc worden.
Antje. De inwoners zullen wel het eerfte ge-
daan hebben niet waar. Oom?
Braafh. Ja gewis! Zij onderwierpen zich alle
aan den magtigen overwinnaar, en Cyrus hechtte het
prachtige als eene kostelijke pare!, aan de kroon
van zijnen Oom Darius^ die toen twee en zestig ja-
ren oud was, en het rijk ook maar één of twee ja-
ren onder zijn gebied heefc gehad; terwijl het na zij-
nen dood aan Cyrus is ten deel gevallen. Hierbij
zullen wij hec nu laten.
TWAALFDE ZAMENSPRAAK.
Jan. Zal Fader ons nu het vervolg der gefchie-
denis van Babel verhalen?
Braafh. Van de ftad Bahel en hare inwoners heb
ik u weinig meer te zeggen. Een jaar na de over-
winning op de Babyloniërs, trouwde Cyrus met zijne
nicht, de eenige dochter van zijnen Oom Darius^ en
toen deze in hec voli^^endo jaar overleed, werd Cy*-us
alleenheerfcher over al de landen, welke te voren toe
de Js^yrijehe y Babylonifche^ Medifche en Perzifche
rijken behoord hadden.
Mietje, Dan werd nu Darius de fchoonvader van
Cyrusy niet waar, Fdder?
G 5 Braafh.