Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
yOORBERlGT, vu
verkjè flihwijgende voorbijgegaan; van oordeel
zijnde in een ftukje van dezen aardy met die
vechtpartij mij niet te moeten inlaten, en zon-
der op Chronologifche vitterijên te hechten^ den
leiddraad der gefchiedenis, zoo als wij dien in on-
zen Bijbel vinden voorgedragen ^ te moeten vol-
gen; ten einde Daniël te leeren kennen als eenen
man^ die in de hand der alregcrendc Voor-
zienigheid een allergewigtigst werkttjig was, om
de eer van den waren God onder de heidenen te
handhaven, en de kennis aan den Almagtigen
Wereldregeerder onder ken te bevorderen.
Even als in de behandeling der gefchiedenis-
fen van Noacli, Simfon en Samuël, heb ik, in
de zamenjlelling van dit werkje, onze beste uit-
leggers geraadpleegd, en van hunne voorlichting,
naar mijne overtuiging, een dankbaar gebruik
gemaakt (•).
Dat
(*') Tf^nnrom ik in delen tweeden druk, geene veranileriHg
(>ƒ veimeerdeting tioodig geonrdeeld heb.