Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 DS GESCHIEDENIS
zijn oogmerk ; wane door de aangewende middelen,
en vooral door hec openen van de beide uiceinden der
gracht, werd hec water der rivier binnen de ftad in
weinige uren zoo gering, dat hare bedding, omtrent
middernacht, genoegzaam droog was.
. Antje. Wee nu de inwoners van Bahel! en dat
in hec midden hunner vreugde!
Braafh. Op het beftemde uur gingen de beide af.
deelingen van het krijgsvolk, boven en beneden de
ftad, de rivier in, en kwamen in ftiUe binnen hare
muren, want tot hun bijzonder geluk» vonden zij de
deuren der poorten in de binnenmuren, door welke
de toegang uit de rivier in de ftad kon worden afge-
floten, open ftaan. Zoo weinig waren de belegerden
op hunne hoede. Nu trokken de benden door die
opene poorten in de ftad, en langs den naasten weg
naar 's konings paleis, alwaar de beide korpfen , vol-
gens affpraak, elkander ontmoetten.
Mietje. En nu , Vadert
Braafh. Hierop overrompelden en doodden zij
de wacht, en ftormden aan alle zijden in hec paleis.
Nu ondervond de dartele koning met zijne brooddron-
kene hovelingen , toe hunne ftraf, de verfcbrikkelijke
vervulling van Daviëis voorzegging; want, hoe wan-
hopii; zij zich bij den aerftt n aanval ook verdedigden,
alles, wnc in het paleis was, werd door hec zwaard der
Perz'^n jrOdood. Des morjïens liet Cyrus door de ge-
heele ftad af kond igcn, da: ieder, die zijne wapeuen af-
lei-