Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
vandaniel. loj
feestdag een deel van zijn krijgsvolk naar de hoofd-
gracht der flad, die naar eene groote kom of kolk
leidde, met bevel, om op een bepaald uur, den groo-
ten dijk of dam, die tusfchen de rivier den Eufraat
en die gracht lag, door te (leken, en alzoo dien ftroom
voor een gedeelte in dien kolk af te leiden. Vervol-
gens liet hij zijne geheele legermagt bij een komen,
en deelde dezelve in twee afdeelingen. Het eene ge-
deelte ftelde hij, onder aanvoering van Gobrias, aan
die plaats, waar de Eufraat in de flad vloeide, en
het ander deel, onder het geleide van Gadatcs, aan
den oord, waar de rivier weder uit ftroomde, met
bevel, om, zoodra zij des nachts bemerkten, dat de
rivier eenigzins doorwaadbaar was, in ftilte aan beide
zijden in de ftad te dringen, en hunnen weg zoo te
nemen, dat de beide legerkorpfen elkander bij het
paleis ontmoetten. Daar op liet Cyrus, tegen het val-
len van den avond, de beide einden van de gracht,
die hij boogswijze om de halve ftad had doen graven,.
doorfteken; ten einde de rivier, door die gracht, bui-
ten om de ftad te leiden, en hare bedding, die in de
ftad lag , ten miufte voor een aanmerkelijk gedeelte
te verlaten.
Karei. Welk een verbazende toeftel!
Jan. Als het nu maar gelukken wil. Het was
toch geene kleine zaak, znlk eene fterke ftad in te
nemen.
Braafb. De veld.heer Haagde bijzonder wel in
G 4 zijn