Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
loa DB GESCHIEDENIS
peren Cyrus openlijk den fpot, en lachten op hunne
muren, over de bolwerken, welke de belegeraars te-
gen de ftad opwierpen. Cyrus ging intusfchen met de
belegering rustig voort, liet eerst eene zware ver-
fchanfing rondom de ftad opwerpen, vervolgens ee- >
ne breede en diepe gracht graven, en daarenboven [i
nog een groot aantal fterke torens oprigten, die hoo- J
ger waren, dan de muren der ftad, omdat hij voorne- |j
mens was, dezelve door eenen algemeenen ftorm te ij
overweldigen. Doch toen hij ondervond, dat dit niet
wilde gelukken, nam hij het befluit, om de ftad te la-
ten uithongeren, en haar alzoo tot de overgave te
dwingen. Tot dat einde hield hij Babel twee jaren
lang zeer naauw ingefloten, zonder echter in het min-
fte te vorderen; wijl de belegerden van alles rijkelijk
voorzien waren en leefden als of er geene vijanden
voor de poorten waren. Eindelijk gelukte het Cyrusi
twee Babylonifche rijksgrooten, Cobrias en Qadates
in zijne belangen te krijgen. Door deze mannen |
welke uit de ftad tot hem waren overgekomen, kreeg hij,
kennis, dat men binnen kort in de ftad een groot jaarj
lijksch feest zoude vieren, op hetwelk de inwoners]
gewoon waren, den gehee'en nacht in dronkenfchap en!
pllerlei ongeregeldheden door te brengen, en in dii
tijdftip van ongebondenheid en zorgeloosheid nam Cj-j
rus voor, de ftad door eene krijgslist te overweldigeni
Willem. Eu dat gelukte hem, Fader?
Braafh, Ja, ff Ulm l HU zond op dienzelfdei
fees