Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
van daniel. 106
heette Astyages, Deze koning had eenen zoon, Cja»
xares de tweede^ en eene dochter Mandane geheeten,
en deze Mandane was de moeder van Cyus,
Willem. Zijn vader zal ook wel eeu knap man
geweest zijn; ik heb wel eens wat van hem gelezen.
Braafh. De naam zijns vaders was Cambyfes ^
een vorst der Meden ^ en een der dapperfte generaals
van koning Astyagcs; waarom die vorst hem ook zijne
dochter Mandane ter vrouwe gaf.
Mietje. Zal Fader on« ook iets van het innemen
van Bahel verhalen 1
Braafh. Met een kort woordje hec volgende.
Mietje! Na dat Cyus den koning Belzazar in eeuen
veidflag overwonnen had, kwam hij met zijne gehee-
le legermggt voor de hoofdflad Babel en belegerde
dezelve; zoo dat er bijna niemand in of uit kon. De-
ze belegering viel Cyrus echter zeer moeijelijk; want
Bahel had niet alleen hooge en onoverklimbare mu-
ren, fterke wachttorens, duizenden van dappere ver-
dedigers en was voor eenen tijd van twintig jaren met
genoegzame levensmiddelen voorzien; maar had daar-
enboven nog het zeldzame voordeel, dat de ledige
gronden, binnen depzelfs muren, tot bouw- en weide-
landen konderi gebruikt worden, waardoor de beleger»
den gedurig van nienwe leversmiddelen voorzien wer-
den. Dt BahybniëfS^ binnen zuik eene vesting geze-
ten , achtceu zich onovcrwinbnyr, dieven met den dap-
G 3 pe-