Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN DANIEL. 97
ELFDE ZAMENSPRAAK.
Mietje. Wij verlangden al naar vaders komst,
om te booten, wat de koning aan zijne geleerden be-
loofde.
Braafh. Z^n wij gisteren daar dan geëindigd,
Mietje ?
Antje. Ja, Oom! beeft dit het laatfte aan
VI gevraagd.
Braafh. Hij beloofde, dat, al wie het fchrift zou-
de kunnen lezen en uitleggen, in het purper gekleed,
met eenen gouden halsketen verfierd en tot den der-
den rang onder de beheerfchers van zijn koningr^k
zoude verheven worden.
Willem. Dat alles was waarlik geene kleinigheid.
Maar wat was de derde rang van zijn koningrijk, Vader?
Braafh, De Koning zelf was de hoogde in rang,
en dus de eerde in het rijk, de Grootvijier de tweede
en hij, die dit gefchrift verklaarde, zoude in magt en eer
op den vifter volgen. Doch wat de koning ook beloof-
de, al de geleerden beleden eenparig hunne onbe-
kwaamheid, om dat Ichrift te lezen en te verklaren. Dit
verfchrikte Beliozar nog meer, en ook z^jne nog zoo
even te voren vrolijke rljksgrooten donden verbaasd,
en het ganfche hof geraakte in rep en roer. Einda-
lyk kwam de koninginne moeder, Nitocris geheeten,
eene verdandige en fchrandere vrouw, die den koning
a.in HaMil en zijne uitmuntende talenten herinnerde,
G e»