Boekgegevens
Titel: De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Auteur: Oostkamp, Jan Antonie
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1827
2e dr; 1e uitg. 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 443 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203345
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Daniël (bijbelboek), Leergesprekken
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De geschiedenis en lotgevallen van den profeet Daniël
Vorige scan Volgende scanScanned page
$6 de oejchiedenis
gezien , en ftonden dus verlteerd, om gelezen te kun- ;
nen worden. 1
Braafh. Welbegrepen, Jan! En onthoud deze ii
uwe opmerking, zy komt in het vervolg te pas. Laat ji
my nu nog zeggen, dat de konirg op dit onverwacht ^
eu zeldzaam gezigt verbleekte. Hy verfchrikte en ont- \
ftelde zeer, van wege dit wonderbare verfchijnfel. !
Zyne krachten begaven hem, zyne knieën ftieten be-'i
vende tegen elkander. Angftig fchreeuwde hy , dat
men de fterrewigchelaars, Chaldeën en andere waar-
zeggers zoude doen komen, om dit vreemde fchrift
te lezen en te verklaren. ;
Willem. Konden zy het dan zeiven niet lezen.
Vader ?
Braafh. Neen, fViltem! en onder al de geleerden
van Babel was er ook niemand, die het lezen kon
fchoon de koning hun de grootfte beloften deed.
Karei. Was Daniël dan niet geroepen, Oom! of
kon hy dat fchrift ook niet lezen ?
Braafh. Daniël was er niet by , Kareit want hy
was niet geroepen; de koning ikende hem zelfs niet.
Mietje. Maar wat beloofde de koning aan zyne
waarzeggers, als zy het fchrift konden lezen en uit-
leggen, Vader?
Braafh. Dat zal ik u by eene volgende gelegen-
heid zeggen; want andere bezigheden wachten reeds |i
op my. E L F-1