Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
HKIJ.OC.O BN HI.NCKMAIN OP HKT PI.NGUliV KILAND.

iiam iloor de veriuoeijeiüs en liel lijden door gehrek aan
drinkwaler. Zij zwierven op deze wijze lol den H^" Mei
rond. Op dal lijdslip kon svra, door zooveel ellende uil-
gepul, geen voel meer verzeilen; hij viel op .len grond
om niel weder op te staan. Zijne heide njakkers, die ge-
noodzaakt waren hem Ie verlalen, beloofden hem len
minsle, toen zij hem verlieten, dal zij hem zouden komen
halen indien zij hulp hadden gevonden.
Den volgenden dag, Zalurdag den Mei, hielden
HELLoco en Hi.Nf:EM\ï>, na op nieuw een angstvollen dag
gesleten Ie hel)l)en, hall legen zeven ure in den avond, en
ontslaken een vnnr om jlen nacht door te hrengen. Deze
omstandigheid werd door kapitein beaui;ram>, gezagvoerder
van den Ferdinand van llavre gezien, wiens schip toen te
Tova voor anker lag. Den volgenden Zondag ochtend zette
deze, die wilde welen waarvaii hel vuur dal hij den vori-
gen avond gezien had, afkomstig was, koers naar land mei
zijn harkas en een harpoeniersloep. Hij vond de heide ma-
Irozen ieder mei een zak op den rug, maai' letterlijk uit-
geput van zwakheid, volslagen ontzenuwd, en nog slechts
vier-en-twinlig uren kunnende leven, zoo waren zij door
honger en vermoeijenis afgemat. In de sloep had hij wal
wijn en ieeflogl medegenomen: hij laatslle zich hun hij-
stand te hrengen, waaraan zij zoo zeer hehoefie hadden,
waarna men hen aan hoord van den Ferdinand overhragl.
Den volgenden ochtend vertrok kapitein nKAUGiïA^D mei
zijn sluurman en eenige manschappen, len einde svra
op Ie sporen. Hij liel zich door helloco vergezellen, die
heler dan zijn makker in staat was de vermoeijenissen
van de reis uil Ie slaan. De harpoeniersloep volgde de kusl.