Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
melloco en bincemain of het pinguïn eiland.
door de verlatenheid hen ingeboezemd, had hen overigens
reeds overwonnen l).
De Georges, een ])rik van 165 ton, in 1848 te ('.aen
gebouwd en te Granville, onder bevel van kapitein por-
lain ,'uitgerust, strandde hij hel Pinguin eiland den eersten
April 1860. Van de zes man der equipaadje verdwenen
er drie, waaronder de kapitein zich bevond; het is \>^aar-
schijnlijk dat zij zijn omgekomen; aan de drie anderen
HELLoco, RiNCE.MAiN CU sYitA , gclukte hel lict laud tc berei-
ken : deze laalsle was de overbrenger van brieven voor den
Franschen consul Ie Montevideo en voor den eerslen aanvoer-
der der volkplantingen, dien bij o]i de knsl zou aanlrelfen.
De drie matrozen waren in de gelegenheid geweest
eenigen leelïogi Ie kunnen redden; maar deze sirekle slechts
kort, en weldra waren zij genoodzaaki hun leven Ie rek-
ken door middel van de schelpdieren, die zij op de kust
vonden. Maar dil hulpmiddel was spoedig onvoldoende,
zoodat zij erg verzwakten, welke verzwakking nog loe-
1) Het vleesch van den pinguin is verre vau lekker; maar de
zeelieden versmaden het niet. Dom peknetty zegt het volgende er
van: »Het is zwart en heeft min of meer een muskusreuk. Wij
hebben het dikwijls als een soort van hazepeper gebruikt, en be-
vonden dat het niet voor dat van een haas onderdoet. Wij hebben
er verscheidene gevild om de huid te bewaren ; maar deze was zoo
vet en olieachtig dat wij ze in zee moesten werpen." Ten tijde van
BOüGAiNviLLE was de kunst om vogels op te zetten, zoo zeer tot
volkomenheid gebragt door den natuurkundige delalande, die als
een slagtoffer zijner liefde voor de wetenschap viel, nog erg ten
achteren , en dus nog niet in staat om zooveel verzamelingen te ver-
rijken. Om zulk een onbeduidende oorzaak werpt men nu geen huiden,
of vellen meer in zee.