Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
helloco en «incemaln (»p het pingulln eiland.
Als inen lieiii op een liondcnl schreden al'slands ziel,
zou nien nieenen een koorkiinJ njel een hisscho|>ska[» voor
zich Ie hehl)en. De groolsle dien vvij gevangen liehhen
zal ongeveer twee voet tien duimen hnog zijn gewersl.
»Even als de zeehonden wonen zij in rotskloven en
verschansen zich, even als de vossen, in holen. Men
naderl ze zoo digi, dal men hen mei een slok kan
d<»oden. Naar gelang gij hen naderl, kijken zij u aan
lerwijl zij den kop nu eens links dan ^veder" regts
wenden, als ol' zij n uillachlen en hij zich zeiven spot-
tenderwijze zeiden: »Kijk me dien inooijen mijnheer eens
aaiiy Somlijds nemen zij de vlugt wanneer men oji vijl"
of zes voelen at'slands van hen is, en loopen ongeve^M' even
als een gans. Als zij verrast woorden en men hen aanvalt,
loopen zij op u loe, en trachten zich te verdedigen door
n uïet den hek in de heenen Ie hijten. Om daartoe te
geraken, nemen zij zeii's list te haal, en, terwijl zij doen
alsol'zij ter zijde uitwijken, keeren zij haastig terug en hijlen
zoo stevig dal ;tij, als men naakte heenen heelt, er een
sink uitrukken. Doorgaans ziel men deze dieren hij troe-
pen, sonjlijds ten getale van veer!ig, in slagoi'de geschaard .
lerwijl zij u op een Iwinlig passefi voorhij zien gaan."
In de volkonjen eenzame oorden en nahij de kusten,
waar de schipbreuk plaatsgreep, kan men deze gepluimde
escadrons schier hij duizenden lellen. De ongelukkige helden
van het hier achtervolgend verhaal zouden in de jagt op
deze dieren gewis een overvloedig hulpniiddei legen den
hongersnood gevonden hehlien, maar, gelukkig voor hen,
hadden zij den lijd niet om Jiunne activiteit ter bestrij-
ding van het gebrek aan den dag te legiren: de schrik,