Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page

hklloco e.\ ttlnck.MAO op ukt pinguïn kilani).
»De i»inguin liel is de ald per.nktty die spreekt) is
zulk een zonderling dier, dat men bijna niet kan zeggen
lol welke soorl bij behoort. Hij lieefl een bek eveïi als
de vogels: ook heell bij veèren, maar zoo lijn en zoo
weinig op gewone veèren gelijkend, dat zij eigelijk meer
opbaar, en wel een fijn zarbl zijdeachtig haar, gelijken:
slechts bij hel nitlrekken er van komt men van zijne
dwaling terug: dan ontdekt uien de s(diacbl van de pen
en hare kleine veertjes. In plaals van vleugels, vindt men
twee Vinnen, die dezelfde geledingen als de vleugels van
vogels beldien en mei zeer kleine, veertjes bezet zijn,
welke men voor schubben bonden zou. Op hel eerste ge-
zigt schijnt het dier geen dijen te hebben, en hel is of
zijne plade poolen, overeenkomstig die van dr gans, aan ^
beide zijden van zijn slaarl onmiddellijk uil hel ligebaam
voortkomen, terw^l deze niets anders is dan de voort-
zetting der veèren en bijna aan die der eenden gelijk,
maar toch veel korter. He hals, de rug, de viimen zijn
blaauwacblig grijs, bovenal vermengd met een soort van
parelgrijs; de huik, lol aan den hals, is wil. De ouden
hebben om de oogen een soorl van willen , mei geel door-
mengden band. die vrij wal overeenkomst heeft met eeïi
bril. Deze hand strekt zich vervolgens van de heide kan-
ten langs den hals uit of is dikwijls dubbel, en langs de
vinnen heen loopende, en reikt lot de poolen, die vaneen
zwartachtig grijze kleur en met lamelijk groole nagels
bezet zijn. Hel geluid dal bel voorli)rengt is gelijk aan
dal van een balkernlen ezel. Zijn houding en gang hehl^en
niets met die van een vogel gemeen; hij loopt regl op
met den kop en het ligchaani even als een mensch.