Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
charton, lavig>'k en hu!vne medgezellen.
spil <loü(lgeslagen. Het elfjarige meisje werd door hem in een
hut opgesloten, en daarna, versehrikl door zoo vele misda-
den, had hij zich met zijn beide medepligtigen, een (Ihiliaan-
sche matroos en een neger, een dnchtigen roes aangezet. Dit
oogenblik van aarzeling, waaraan de grootste misdadigers
zich soms overgeven , was evenwel van korten duur geweest.
Met reden vooronderstellende dat zij , die zich zoo schan-
delijk hadden bedrogen gezien, de uiterste pogingen zou-
den in 't werk stellen om hem op te sporen, had de
nieuwe bevelhebber der Hosa het kustland van Amerika
verlaten, en door het bezoeken der minst afgelegen
streken van Australië gehoopt dat zijn klein vaartuig
aan het naanwgezel onderzoek door de hoofden der sta-
tions uitgeoefend, ontsnappen zou; dit was in den beginne
ook vrij wel gelukt: men had hen van het eene eiland
naar het andere zien stevenen, en handel drijven met zijn
buit. Maar daar een Fransch fregat, dat voor de Sandwich
eilanden kruiste, het zonderlinge voorkomen van dat vaar-
tuig had opgemerkt, deed het dit bijdraaijen en vraagde
om inlichtingen. De ontsteld^ stuurman wendde terstond
voor dal een geweldige stortzee in een of anderen storm
den kapitein, de passagiers en het overige gedeelte der
bemanning over boord had geworpen. Een dergelijk ant-
woord tieed den argwaan vaiï den Pranschen officier alles
behalve verminderen, die, aan boord van de liosa gekomen,
de volle waarheid van het in hare hut opgesloten meisje ver-
nam. De schuldigen werden naar Valparaiso gevoerd en gevon-
nisd. I{0ULT0> werd ter dood gehragt, terwijl zijne beide me-
depligtigen lot levenslangen dwangarbeid veroordeeld werden.