Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oi» HKT KILASil) ST. OHVRLKS.
eenige geschenken aan de heide als opperhoofden van het
eiland erkende lieden, en verzochten iuin haar, die zich
zooveel aanspraak op hunne dankbaarheid had verworven,
te heschernïen, en verlrokken allen, met uitzondering van
een'der matrozen, die kori irelederi in zee was omireko-
men, lerwijl hij mei de eilanders op de visi hvangst uit was.
Na een moeijelijken overlogl van derlig dagen, kwamen
zij te tiuayaipiil, en vonden in de ontvangst der inwo-
ners, die
mei elkander in liarlelijkheid wedijverflen , eenige
vergoeding voor hun uitgestaan lijden. Ook vernamen zij
er de ontknooping der laaghartige en misdadige handel-
wijze, waarvan zij hel slagtoller waren geweest.
De stuurman hoclto.x had den eigen dag der insche-
ping zijn helscli voornemen opgeval. iiij het zien van de
op hel dek vastgejorde zware kisi , die hel vermogen der
drie compagnons hevatle. Met dit oogmerk ook had hij
geen genoegzamen voorraad water medegenomen voor een
reis naar de <lala[)agos-eilanden. (erwijl hij zich voorstijlde
de geheele liemanning op hel dorre sirand van Alhemarie
Ie verlalen. Om die zelfde reden ook had hij op een
zeer grooten afstand van iial eiland Sl. (Iharles willen
voor anker gaan. Op deze reeks van gruwelen was een nog
afschuwelijker Ireurspel gevolgd. Toen iedereen zich aan
land hevond, had hij hel anker geligi : daar de jeugdige
neef van den kapitein er zich legen had willen verzeilen,
doorstak hij hem met hel dolkmes dat hij (:nARTo> had
ontstolen: daarna had hij den tweeden stuurman gewurgd,
die door ziekte aan zijne kooi gehouden was. 'I'oen daarop
Toe. een der drie aan de com[)agnons loehehoorende hon-
den , naar hen) gehelen had, had hij dien met een anker-