Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
r.harton, lavigne en hunne meogezellen
zulk <!eue onderneming in, en acliUeu zij zich nog dubbel
gelukkig, mei hun door bel zeewater beschadigden leeflogt,
andermaal op hel eiland Sl. Charles aan land Ie komen.
Nu waren zij van alle hulpmiddelen versloken, en ge-
noodzaakl allerhande middelen Ie beproeven, (en einde mei
groole moeile hel voedsel voor iederen dag Ie verkrijgen.
Een lijd lang kon cuarton zijne makkers van een soort
van aardap|»olen voorzien, lerwijl hij porlreden maaKle,
die de eilanders hem iu nnlura betaalden; maar liit duurde
slechts km'len lijd, en de vaak vi'uchteiooze vischvangsl
werd v(tor de kjeine kolonie bijna het eenige middel ter
behoudenis. Mei iederen dag vertninderden hunne krach-
ten door de aanhoudende vermoeijenissen en ontbering;
zij konden naauwelijks meer het hout kappen, dal zij
noodig hadden lol onderhoud van het iederen nachl ont-
stoken vuur. Eindelijk, na een lijden van viji'-eu-zeslig
dagen, ontdekten zij een goelel, die naai' hel eiland den
koers riglle. He! was de Heide Zusters, van Guaya(|uil,
een eigendom van generaal willamil, die ook eigenaar
van het eiland St. Charles was. Zij bragt nieuwe gede-
j»orleerden over en kwam diegenen halen wier straftijd
verstreken was.
l>e kapitein stemde er in toe de bemanning en de pas-
sagiers van de l(osa mede te nemen, maar weigerde
volslandig, in weei'wil van hnnne onophoudelijke smee-
kingen. ook i'EFiTA Ie l»evrijdon, omtrent Svie hij de
sirengsie bevelen ontvangen had. Allen betreurden deze
maatregelen zeer, maar zij moesten zich onderwerpen,
en konden zelfs niel achter hel geheim komen, dal het
bestaan van deze jeugdige vrouw omhuhle. — Zij gaven