Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
or HET EILA.Ni) ST. CHARLES.
belette bun het te naderen, en zij werden genoodzaakt naar
Albemarle de wijk te nemen. Nu doorzagen zij bet plan
van den stuurman, terwijl zij den voet op bet dorre en
van allen plantengroei misdeelde eiland zetten, waarheen
de ellendeling hen tot het innemen van water had willen
overbrengen. Zij zouden er onvermijdelijk na verloop van
eenige dagen van honger zijn omgekomen, en alzoo ieder
spoor van zijne misdaad verdwenen zijn, terwijl de onge-
lukkigen op het eiland St. Charles, boe luttel hun voedsel
<»ok wezen mögt, er het leven nog konden voortslepen.
Zij liaastlen zich naar hunne makkers terug te keeren, en
vernamen dat bet door hen geziene vaartuig, tijdens hunne
afwezigheid, her anker voor het eiland had uilgeworpen.
Hel was een Amerikaansche walvischvanger, die bun alle
uïogelijke hulp geweigerd bad. De kapitein wilde slechts
eenige manschappen aannemen, om de zes matrozen te
vervangen, die van zijn vaartuig waren gedeserteerd en
die men laler op het woeste eiland, waarheen zij gevlugt
waren, van honger voml omgekomen. Slechts eender pas-
sagiers van de Hosa-Seffunda stemde er in toe op den
walvischvaarder in dienst Ie treden en de anderen kon-
den van zijn gezagvoerder niet de minste ondersteuning
erlangen.
Zij besloten toen een uiterste poging* te wagen, om uil
dezen wanbopigen loesland Ie geraken. Zoo goed zij ver-
mogleu, herstelden zij hun sloep, besteedden al hel hun
overgebleven geld tot den aankoop van levensmidtlclen en
scheepten zicb daarop in, ten einde te trachten bet vaste-
land Ie bereiken. Maar na een etmaal op zee te hebben
doorgebragt, zagen zij maar al te zeer bet vermetele van