Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
charton, lavigme en hunne mkhgezklien
Zij waren zoo ter neergeslagen, dat zij versriieidene
nren noodig hadden om de Iwee mijlen, ilie hen van het
dorp scheidden, ai' te leggen. Zij gevoelden hij voorraad dat
zij slecht zouden ontvangen worden, want de eilanders
vreesden dat deze nieuw aangekomenen de reeds zoo be-
perkte hul|d)ronnen van hun eiland zouden uitputten. Het
liet zicb gemakkelijk voorzien dat bun groole ellende te
wfichten stond; evenwel zouden zij nog veel meer heb-
ben geleden, indien zij niet eene beschermsler in dit
ellendig oord en te midden van deze hoosaardige, uit de
maatschappij verbannen, wezens hadden aangetrollen. Voor
de deur van de eerste hut van het dorp wachtte ben een
nog jonge en schoone vrouw op; het medelijden, dat zich
op haar gelaat afteekende, schonk aan iiare trekken die
uitdrukking van innemenden zieleadel, <lie alleen hij de
onschuld wordt aangetroilen. Even als bijna al de eiland-
bewoners verkeerde zij in de grootste ellende. iNietlemin
bood zij dezen ongelukkigen edelmoediglijk alles aan wat
zij liezat en tegelijk de gastvrijheid onder baar armzalig
dak. Maar niet een der gedeporteerden volgde baar voor-
beeld, ja zij vermeden zorgvuldig iedere aanraking met
pktita's gasten. Deze moesten weldra de grootste ontbe-
ringen omlervinden, want zij wisten niet hoe zich eenig
voedsel te verschalfen. Al hunne boop op bevrijding be-
rustle op een groot vuur dat zij iederen nacht o|» den berg
ontslaken; volgens Imnne meening moest dit noodsein meer
dan een vaartuig aantrekken. Eenige dagen na hunne aan-
komst kregen zij inderdaad een vaartuig in het gezigt;
lavionk en charton wierpen zich met eenige eilanders in
een boot om er heen te roeijen; maar bet slecble weder