Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
op hrt kilano st. cm.vrles.
non ilooflon en dan lenigkonien om lieii af Ie halen. Maar
<le ilii'^ i)rak aan, en waL zij zagen — hun srhi|» niet.
Hel was dus noodig- zich aan hel iol Ie onderwerpen en
op middelen om Ie leven, bedachl Ie zijïi.
Ihwi toeslaud was inderdaad allerlielreurenswaardi^^sl: zoo
zij op een onbewoond eiland w-aren aclüergelalen zouden
de ongelukki^'en er nog^ heler aan loe zijn i^eweest dan
Ie midden eener hevolking van misdadigers waanuider zij
nu geworpen waren. Ken zekere martïakt, die zich als
gouverneur van hel eiland voordeed , liel, hen dit weldra
gevoelen. Hen eerslen dag versehafle hij hun eenig voed-
sel : maar den volgenden dag heriglle hij hun dat het
eiland naauwelijks de vijflig veroordeelden die het hevalle,
voeden kon. en dat zij zoo goed mogelijk zeifin hun
onderh<>ud moeslen voorzien. Zij heraadslaagden dus ïnel.
elkander, en verdeelden zieh in drie afdeelingen. Mo.xtks,
die eeïi repeliliehorlogie rijk was, gaf het aan een eilan-
der, die op zieh nam hem en de heide vrouwen al den
lijd van zijn verblijf op liet eiland van voedsel (e voor-
zien. De ka|Mtoin en diens neef, henevens vier matrozen
wenschlen aan hel sirand te blijven. Lavig.nk, cuarton en
de aeht anderen heshden zich in het dorp nabij de Iwon
Ie vesligen. Als een gevolg van de door hem betoonde
geeslkracbl werd lavignk lol hoofd van den kleinen hoop
gekozen en chautön aangewezen om hem Ier zijde Ie slaan:
alles wal zij hezalen werd gemeen goed verklaard, maar
hun gemeenschappelijke rijkdom l)eliep Ier naauwernood
negen-en-lwinlig piasiers. Na hel maken van deze schik-
kingen, hegaven zij zicii naar hel binnenste gedeelte van
hel eiland op weg.