Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
ciiarto.n , lavlgni: hu>>k mkiigezelle>.
wandeling op hel eiland zouden kunnen doen, terwijl hij
er bijvoegde dal hij door zijne legenwoordiglieid het inne-
men van water zou (»espoedigen; op deze wijze had hij
zich van al de lieden, die hem iit den weg stonden,
welen te ontdoen. Kr waren slechls zes pei'sonen aan
hoord gei»leven; de stuurman, de zieke tweeile stuurman,
een matroos, de kok, de kleine elijarige meid van de
vrouwelijke passagiers en een der neven van den kapitein,
die, waarschijnlijk liet een oi'ander kwaad vermoedende,
geweigerd had zich Ie verwijderen.
Zoodra montès den voet aan wal had gezel, hadden
eenige eilanders hem gewaarschuwd dal zijn schip ouder
zeil was gegaan. Hij wilde hel eerst niet gelooveu, maar
weldra gedrongen hetgeen hij met zijne eigen oogen
zag voor waarheid aan te nemen, verliet ook hij hel
slrand en zelle de vluglelingen achterna. Na verloop
van een paar uren hereikle hij de goelet, die, daar zij
slechls door drie man bestuurd werd, tamelijk langzaam
vorderde. De sluurman, die zich nu aan hem vertoonde
mei een geweer in de band, dreigde te zullen schieten
als men bet zou wagen hem te volgen; alle gesmeek was
vruchteloos; men zag zich genoodzaakt naar land terug te
keeren; hel verslag was kort; men had de uitkomst maar
al Ie wel voorzien.
Dit verbaal maakte de ongelukkige veriatenen wanhopig;
zij bragten den nacht in den vreeselijksten angst door, al
koesterden zij nog een llaauwe hoop, daar het bun he-
kend was dat de tweede stuurman en de neel' van den
kapitein niel in den aanslag van den stuurman konden
deelen, en zii dachten dat deze dien ellendeling z(Uiden kun-