Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
or HET EILA.Ni) ST. CHARLES.
Echter kwam men slechts met moeite voorwaarts; de
wind was vlak tegen; hel vaartuig schepte water, zoo-
dat men onophoudelijk twee man noodig had om het uit
te hoozen. Eensklaps, hij hel omzeilen van een uitschie-
tende jfunt, zagen zij op strand drie aangestoken lichlen
en vernamen zij verscheidene dolle kreten. Verraden of
niel, er hieef hun geen andere keus over dan aan land
te gaan en hel gevaar het hoofd te hicden; zij rigllen dus
hun koers naar die vuren, en, lerwijl zij hel strand
naderden, heval lavigne zijne makkers zich hij het ont-
schepen (»m hem lieen te scharen , en zich gereed te houden
om zich te verdedigen. Zij gehoorzaamden hem inderdaad,
plaatsten zich mei den rug tegen een rots en wachtten op
deze wijze een hooj» volks, dat op hen aankwam, af.
Hoe groot was hunne verrassing loen zij in de nieuw
aangekomenen den supercarga .montès, de heide vrouwe-
lijke passagiers, een der heide neven van den kapitein
en vier man der equipaadje van de goelet herkenden. Deze
herigllen hun dat de stuurman mei het schij) was onl-
vlugl: allen waren zij, zonderde minsle hulpmiddelen,
op hel eiland achtergelaten.
Hunne eersle gedachte was den sinurman achlerna te
zetten; njaar de eilanders weigerden hen hierin behulp-
zaam te zijn; ook hadden zij geen geschikt vaartuig
waarmede zij de volvoering van hunne plannen konden
ondernemen. Zij hragten dus den nacht met klagen en
jammeren door, en met hel pralen over de wijze waarop
de stuurman zijn helsch voornemen had kunnen ten uil-
voer hrengen. Hij had den supercarga montès verzocht de
passagiers naar hel sirand Ie vergezellen, o|)dal zij een