Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
chakton, lavig.ne e> hu>>s medgezellen
lieni uil lien te vergezellen. Weldra verliet men dan ook
hel schip in de jol: men telde in dil brooze vaartuig
zeventien personen, waaronder vijf mannen die op hel
eiland te huis behoorden.
Na zich gebaad en een ontbijt genomen te bei»hen,
bielden de passagiers op hel strand bun siësta, of ver-
maakten zich onder elkander, toen zij aan den gezigleinder
een klein vaartuig ontwaarden. Zij maakten er den kapi-
tein opmerkzaam op, die er niel veel acht op scheen te
slaan, en zij hervatten hunne wandelingen en hunne spe-
len. Toen zij des avonds terugkeerden zagen zij een op
de rotsen ingeslapen leguaan i kanihagedis):een apolhekers
jongen, die tol de passagiers behoorde, gaf zijn verlan-
gen te kennen dit dier te bezitten, dat overigens in deze
streken niets zeldzaams is. Lavioe en chartoii scholen
hel dier, en men roeide naderbij om het in de boot te
nemen; maar toen de boot aan strand kwam stiet zij
legen de rotsen, sloeg om, en wierp allen die er in waren
in bet water. Hel kostte vrij wal inspanning de wapens
en de lieden die niel konden zwemmen, Ie redden, en
de boot weer in staal te brengen om zee te bouwen.
Hel was volslagen donker geworden, toen zij op nieuw
van wal konden steken. Weldra ontstond er een twist
lusschen den kapitein en den aan hel roer geplaatsten
eilander. Ue vier eilanders, die aan de riemen zaten,
trokken hunne messen en wilden hun kameraad verde-
digen. Een worsteling scheen onvermijdelijk, loen er een
opnierkte dal, wanneer men zou gaan vechten, de bool op
nieuw zou omslaan, en dil wijze woord herstelde den
vrede.