Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
charton, lavig.ne e> hün?ïe mrügkzellen.
was; hij zocht er een nnr lang naar, en dacht er verder
niet aan. Daarenboven werd hij door een nieuw twist-
gesprek aan boord afgeleid. Men was nog op tamelijken
afstand van bel eiland en de stuurman wilde bepaaldelijk
hel anker laten vallen, terwijl lavigne er zich ten sterkste
tegen verzette. Deze bad daarvoor geen andere reden dan
zijne makkers een al Ie lange reis te besparen, wanneer
zij om water naar land zouden gaan; maar de stuurman,
die zoo ver mogelijk van het eiland wenscble te blijven,
had plannen, die niemand kon raden en weldra aan
het licht zouden komen. Hij beweerde tegenover den
kapitein, dat er in deze zeestreken diepe kolken w\iren,
en dal het hoog tijd werd om het schip voor anker te
leggen; ile verschrikte kapitein sloeg geloof aan zijne woor-
den, en men wierp het anker uit, welks ketting, die zich
over een groote lengte uitrolde, belaas Ie laat, de dwa-
ling of de kwade trouw ilen stuurman aan* den dag
bragt.
Men bragt de sloep in zee en men begaf zich aanland,
daar vernam njen dat men ten minste drie dagen noodig
zou hebben om water in te nemen, wegens den slechten
weg die naar de bron voerde en ook omdat bel vaartuig
Ie ver in zee geankerd lag. De afstand, die het van den
oever scheidde, was inderdaad zeer aanzienlijk. Toen hij
des avonds aan boord lerug kwam, hoorde charton den
kapitein en den supercarga andermaal in twistgesprek
over den stuurman, die voor het vervolg weigerde dienst
te doen als de passagiers zich met de wacht van het
schip bemoeiden. De stuurman moest echter onderdoen,
ofschoon deze maatregel hem in zijne plannen dwars.