Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
OP IIBT EILAND ST. CHARLES.
wanorde, die gharton vooral nog voor hel vertrek groole
ongeruslheid inboezemde. Men was nog op zijn hest
veertien dagen in zee toen men reeds heriglle dat er geen
water meer was. Ieder wierp de schuld op een ander
man der equipaadje, en, na een aantal beschuldigingen
over en weêr, besloot men tie Galapagos eilanden aan te
doen, om daar een waterplaats te vinden. Er had een
lang ondeihoud plaats eer men besliste welke der eilan-
den men zou aandoen, daar de stuurman op hel eiland
Alhemarie aandrong, en Lavigne wilde dat men het eiland
St. Charles kiezen zou. 1). Dit laatste werd echter gekozen ;
maar daar men op bet eiland St. Charles de grootste boos-
doeners van de republiek Ecuador deporteert, nam men
de noodige voorzorgen, en maakte men ile wapens schoon,
ten einde, wanneer dit mogt noodig wezen, in staat van
tegenweer te zijn en de aanvallen of valstrikken der eiland-
bewoners af te keeren of te ontgaan. Charton, die zich
met het slijpen van een zeer fraai dolkmes bezig hield,
werd door den stuurman boulton aangesproken, die hem
verzocht dit wapen eens te mogen zien en hem vraagde
hoe men daarmede om moest gaan, om het digt te doen.
Den volgenden dag ^vas men in het gezigt van het eiland
en de passagiers begonnen beurt om beurt de wacht te
betrekken, om alle verrassing van builen te voorkomen.
Dien dag bemerkte charton dat zijn dolkmes verdwenen
1) Deze eilandengroep van den grooten oceaan, ligt tusschen 1° 43'
noorder breedte en 25' zuidor breedte. Kapitein cowley lieeft
het kleine aantal dat een naam draagt gedoopt, het eiland Charles
is het eiland San-Carlos of St. Charles geworden.