Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
charton, lavigne e^ hunne medgezellen
groep Ie nemen, zag hij zich weldra door een aantal
landvogels omringd. »Deze vogels," zoo verhaalt ons de
geleerde ingenieur, »streken zelfs op het papier, dat ik in
de hand had en waarop ik zat te leekenen, neder; een
jeugdig leerling die mij vergezelde, ving hen met de hand
even als men dit vliegen doel."
Heden ten dage knallen er geweerschoten op het eiland
St. Charles, en weigelukkig als zij alleen op vogels wor-
den afgezonden.
In Ocloher 1848 verhond zich ërnest Charton, een
Fransch schilder, die zich te Santiago bevond en zich
gereed maakte naar Europa weder te keeren, met een
zijner vrienden, Lavigke geheelen, en Ricroff, een Engelsch
koopman, om in Californië in den omtrek van de bulten
der goudzoekers een holel en een magazijn van werktuigen
en wapenen Ie openen, een likeurhandel Ie vestigen en
een molen tot wasscbing van hel goud bevallend zand op
te riglen. Zij scheepten zich te Valparaiso op de Chilische
goelet de Hosn-Segunda in, die met twaalf koppen bemand
was en dertien passagiers in had. Dit vaartuig behoorde
aan een Ilaliaan, Mo.ntès, die supercarga was;de kapitein
was een Chiliaan, en de sinurman, Boulton geheelen, een
Engelschman. De beide neven van den kapitein, jonge-
lieden van achttien lot twintig jaar, hadden zich als
nieuwelingen in|;escheepl. Onder de jiassagiers bevonden
zicb twee vrouwen en eene jonge Indiaansche, haar dienst-
bode. Eindelijk voerden Lavigne, Bicroff en Charton drie
groole wachtbondeo met zich.
Er heerscbte aan iioord van de goelet een vreeselijke