Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
or het eila.ni) st. charles.
«lie de liaiidlangers van den werkman worden; anderen,
de nuüeloozen, hen die niet minder beminnelijk zijn.
maar die o[i de golven van den oceaan spelevaren of
zich slechts op de met bloemen bewassen velden ver-
meijen, verjaagt hij.
Wij moeten er ons allen over bejammeren dat de mensch
o[)hoiult een vriend te zijn voor die bevallige luchtbewo-
ners, die op de woeste eilanden zonder vrees om hem
henen lladderen.
Nog gisteren, het is geen vijf en twintig jaren toch
geleden, schetsie een hekend geleerde, een zeeman, een
bekwaam (eekenaar, de groenende rotsen der Galapagos
voor zich af, en niet een der gevleugelde bewoners van
bet eiland die de vlugt voor hem nam. Wat u in de ver-
halen der zeventiende eeuw of in die van den goeden
l'. l'iNGitK een ongeloofelijk wonder toescheen, bleek voorde
oogen van een uwer tijdgenooten niet dan de waarheid te
zijn. Zie bier wat Üortet Tessan u verhaalt en het door
hem geschilderde tafereel is gewis een der merkwaardig-
ste. Hij voert u naar den hoogsten kruin van den archipel
over, waarop het avontuur heeft plaats gegrepen, waar-
van hier het verhaal volgt. Hij schildert u de diepe stille
die in gindsche streken heerschte, en waar nu de mensch
heerscht en over onze oneenigheden spreekt.
Omstreeks hel jaar 1838, toen de Thelis de Galapagos
had aangedaan, wilde men de waterbeschrijving van den
archipel voortzetten. Daar hel eiland Charles het hoogste
punt van deze streek, 360 voeten boven de zee, was, was
de beer Tessan bezig dal op zekeren dag af Ie leekenen.
Juist toen hij hezig was een algemeen gezigl van de