Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHARTON, LWIG^E EN mm MEDGEZELLEN
. OP HET EILAND ST. CHARLES.
1848.
De woeste eilanden laten zicli lieden ten dage lellen;
de Uohinsons gaan voorl)ij: men zal, als men ze zal wil-
len aantreffen, weldra lot naar Adelie moeten stevenen,
die roemrijke verovering van den ongeUikkigen DnmonI
d'lirville. De (Iliiloe eilanden worden lievolkl, liel Viinr-
land lieefi zijne liewoiiers, Anslralië wordt hescliaafd. Nog
gisteren onbewoond zullen misschien spoedig de Galapagos
te klein zijn om de boerenwoningen die men er zeilen
zal te bevatten; iederen dag eisclien zij nieuwe werklie-
den: de landbouw zal bun welzijn verscbalfen. Dan zullen
de dorjien ophalen van vroegere dagen: dan ook zal men
zonder cenigen Iwijfel zich een naam voor den geest roe-
pen, die ook wordt aangelroiïen in de geschiedenis der zee.
Lel eens op wal deze alloos wassende stroom voort-
brengl, die de woeste streken overdekt. Let op de
vreemde uitwerking, <lie hij op alle levende wezens
uitoefent; deze doel hij vermenigvuldigen en wel hen