Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
aandrang en luider keels om eten. De eigenaar van de
hul had heul herkend.
Daar vernam hij dal zijne carguero's zich slechls Ie
Baeza hachleu opgehouden om de lijding van zijn dood
Ie verspreiden, die volgens hun zeggen hem hij hel over-
Irekken van de Cosanga was overkomen. Onze reiziger
ontstak in zulk een gramschap op hel iiooren van dezen
logen, dal hij op hel punt stond om oogeublikkelijk naar
Quito terug te keeren, ten einde de verraders hnnne welver-
diende slral' te doen heloopen. Maar in dat geval had hij
zijne go(!(leren, die hij aan de hoorden van «Ie Cosanga
had achtergeiaten, zoowel als die welke te Baeza waren,
moeten achterlaten. Wehira keerde de kalmte in zijn hin-
nensle weder; hij hevond zich te midden van goed gezinde
Indianen, die in koperdraad handel dreven; hij nam ze
legen een zeer geringe vergoeding in zijne dienst, en
daar men toevallig eenige (lesschen rhum en wal carne
seca in de tot reserve achtergebleven kisten in den tami)o
waar uien was, had gevonden, onihrak er niets aan het
leesl. Door zijne gasten op de teedersle wijze verzorgd,
die zijne gewonde voelen mei heeren- en pec^rivet waar-
onder een aantal uitstekende droogerijen gemengd waren,
inwreven, had de krachtvolle osculati spoedig zijne vori-
ge gezondheid herkregen. De eigenaar van den lamho
stond hem Iwee uil touw vervaardigde voetzolen af eu
wehha gevoelde hij zich weer in staal naar hel woud
terug te keeren.
Des morgens van den verliel hij Haeza, aau het
hoofd van vijf Indiaansche sjouwers, om, na zijn eiland
te zijn doorgetrokken, den weg naar Archidona in te