Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i GAETANO OSCULATI.
gaan helelte. Op deze wijze had hij lol des namiddags
vier ure zich voorlgewerkl, maar nog niels deed zich
aan zijne hlikken op, dal hem een dorp aankondigde. Zijne
krachlen waren geheel uilgepul en hij hezal nog sleclils
derlig korrels maïs; de ongelukkige had ze meer dan eens
geteld loen, op hel oogenblik waarin bij het doel van
zijn logt scheen gemist Ie hehlien en hij zich in de diep-
ste niistroosligheid op den wortel van een boom bad
neergezel, een verwijderd geluid zijne ooren trof; bel
was bel geJ^raai van een baan; hij luisterde andermaal
aandachtig — de krijschend schelle stem deed zicb dui-
delijker booren. Het was volstrekt geen verrukking van
zinnen, zooals men er zoovelen in de groole wouden onl-
Avaarl: de arme verlatene viel op de knieën onder den
uitroep: Sono salvo, Dio mio io li ringrazio!
Wei kon hij niet terstond bel juiste punt bepalen, waar
het gekraai van daan kwam: maar hoe verder bij voort-
liep, (les te gemakkelijker werd bel hem de rigling Ie
volgen, hem door zijn klein kompas aangewezen. Hij bad
nog geen kwart mijl afgelegd of bij bevond zich ree<lsop
hel onvervvachls voor den lambo van liaeza. De eerste
indianen, die bij ontmoette, zetten bel op een vlugten;
later gaf hij zich rekenschap van den indruk, dien hij
op deze arme lieden had moeten maken, wanneer bij zich
voor den geest riep boe allerzonderlingst zijii voorko-
men was. Hij hield zich niel oj) met hen Ie roepen;
hij lra<l den lambo binnen, wierp zicb op de huiden
die men op den grond bad uitgespreid, en vroeg met
1) Ik ben gered; mijn God, u dank ik.