Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
gaktano osculati.
looze carguero's een door hem gevehieu heer geslacht en
het daarvan afkomstige vlee.sch gerookt hadden. Daar zijn
geweer, waarvan het kruid vochtig was geworden, en
dat hij niet weer kon laden, hem nu van geen nut meer
zijn kon, liet hij het achter, en begaf zich daarna in het
bergachtige woud. Zijne voelen waren gezwollen en pijn-
lijk; hij kon ze niet meer tegen de scherpe dorens en
hoekige punten van afgeknotte wortels heschullen ; want
hij bezat niels anders lot schoeisel, dan een paar lappen
linnen, die hij dubbel om zijne voelen had heen geslagen.
Aan de boorden van den Verinello gekomen, bemerkte bij
dal zijne afschuwelijke carguero's de lage voorzorg hadden
genomen een groolen lol brug dienenden boom door te
zagen: gelukkig kon hij die rivier op eene doorwaadbare
ondieple, en met bebul|) van een paar stevige stokken,
die hem den slerken stroom hielpen weerstand bieden,
overtrekken. Hij gevoelde zich loen niel weinig gelukkig
in een lambo, die hem reeds een .scbuil|)laats geboden
had, Ie kunnen uilruslen. Den volgenden dag, door pijn
afgestreden, terwijl hij zich naauwelijks op de been kon
houden en zijne voelzolen openlagen, beproefde hij zijn
togl voorI Ie zetten; bij wisi dal bij Baeza binnen een
dag zou kunnen bei'eiken.
Daar zijn laatste beschimmelde sluk beschuit reeds ge-
strekt bad om den vorigen avond zijn honger te .slillen,
moest i.ij lol zijn gebraden maïs de loevlugt nemen: hem
scholen sleclils een paar handen daarvan over, hetgeen
alles iiilniaakle wal hij nog aan voed.sel bezat. Toen hij
dil maai gebruikt bad, tracblle hij zich met zijn mes een
weg Ie banen door hel kreupelboscb, dal hem het voorI-