Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i GAETANO OSCULATI.
Ziedaar nu den onversciirokken reiziger gereed zijn eiland
te verlaten, en in weerwil van de bekoorlijkheid van het een
voudige verhaal, dat juist daardoor zoo veel aanlokkelijks be-
zit, moeten wij hier het verslag bekorten der duizenderlei
kleine voorvallen, die zijne verlossing kenmerkten. lUj het
aanbreken van den dag, met het geweer op den schouder,
en hetgeen hem aan spijsvoorraad was overbleven in een
net gepakt op den rug, verliet hij de hut, waar hij zulke
bittere angsten had doorgeslaan, en van het oogenhlik
waarop hij zijn togt aanving, was hem het door Klein
Duiuïpje aan de hand gedane voorbeeld verre van nutte-
loos; hij strooide zijne kaartensnippers op den gronden
verheugde zich over dien inval niet gering; maar weldra
zakte liij (ot aan de knieën in den modder, heigeen met
de vijf en twintig pond, die hij op den rug droeg, hem
ten slotle geheel en al afmatte. 3Ieer dan eens was hij
op het punt zich op den grond uit Ie strekken; maar
weldra vernam hij het gemurmel van den rio Jana-Yacu;
hij doorw'aadde dien zonder tegenspoed, en na zicli met
een eenvoudige verkwikking, in een stuk beschuit bestaan-
de, te hebben versterkt, gelukte het hem, dwars door het
hosch heen, den linker oever der Consanga te bereiken;
maar daar was hij zeer bevreesd Ie zullen verdwalen, en
in weerwil van de koude die hij te verduren had, nam
hij zijne maatregelen om den nachl op den oever door te
brengen, liet geschreeuw der wilde dieren belette hem een
oogenhlik rust te nemen. Nadat hij den volgenden dag een
togt van eenige uren had afgelegd, stond hij niet weinig
verwonderd, dat hij zich te Siesi-Playa bevond, en wel
voor een hut, waar drie weken vroeger zijne trouwe-