Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
had. Ikj had ook niets meer om van kleederen te ver-
wisselen en hezat met wat ik aan had nog .slechts een
onderbroek. Na een uur van ernstig overleg, zag ik mij
dus genoodzaakt de rivier andermaal over te steken en
mij aan mijn noodlot te onderwerpen. Ik koos evenwel
een hetere plek, waar ik geen hinderpalen bij het over-
zwemmen ontmoeten zou, en had bet geluk de over-
zijde der rivier te bereiken. Ik begreep ten slotte dal ik
niets anders doen kon dan te trachten naar Baeza terug
te keeren. Om er den nacht in door te brengen, rigtte
ik de hut zoo goed mogelijk in, terwijl ik er op rekende
den volgenden morgen onverwijld te vertrekken.
»Daar op den dertienden dag van mijn volslagen afzon-
dering een aanhoudende regen mij belette den togl te
aanvaarden, hield ik mij bezig met een dozijn speelkaar-
ten in duizend kleine .stukjes Ie scheuren; ik sloot die
daarop in een blikken bu.s, om er mij van te bedienen
en ze op den weg uit te strooijen, zoodra ik eenigzins
inogl twijfelen en ik niet zeker zou zijn van hel voel pad,
dal ik bad in Ie slaan, len einde niet in het wond te
verdwalen.
»Terwijl ik nog eens mijne kollers doorzocht, vonil ik
tot mijne groote blijdschap, en met andere graansoorten
vermengd, eenige staaltjes van verscbillentle maissoorten,
die ik te (juito had verzameld om daarmede in Eurojia
een proef te nemen. Terstond werden die korrels door
mij gebraden, nadat ik een kist, om des te spoediger vuur
te hebben, bad stukgeslagen. Het was een nieuwe spijs-
voorraad, die mij gedurende mijn reis van dienst moesl
wezen."