Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i gaetano osculati.
»Den elfden dag hield ik mij hezig mei mijne kolfers
die ik hel liefst wilde Iiewaren, inel groole bladeren te
bedekken, en maakte ik de toebereidselen tol mijn ver-
trek. Op eenigen afstand voor mij had een loucan zich
op een boom neergelaten en ik was zoo gelukkig geweest
dien te schielen, belgeen mij een ietwal steviger voedsel
bezorgd had.
«Daar bet water een paar el gevallen was, maakte
ik twee pakjes van hetgeen ik hel noodigsl oordeelde: in
ieder had ik de belfl der levensmiddelen gedaan, daar
ik mijn voorraad in twee gedeelten over wilde voeren en
niel alles op een enkelen logt wagen durfde. Na al wat
ik van waarde ha<l, mijn horlogie, mijn geld, mijn koifl-
pas in mijn wollen muls geborgen te hebben, die ik mij
stevig over de ooren haalde, begon ik mijn zwenitogl in
de rivier, terwijl ik mijn jiakkaadje op hel hoofd droeg.
Hoewel ik een goed zwemmer ben, beletten mij mijne
afgematte kracblen legen den stroom op te werken, en
alvorens ik den tegenovergestelden oever bereikte, dreef
ik een drie honderd schreden lager af, terwijl ik, oj)
gevaar af van mijn leven Ie verliezen legen de klippen
aan werd gesmeten. Ik ontdeed mij toen van den last die
mij belette al mijne kracblen in te spannen; ik klampte
mij aan een lak vast en bad het geluk den oever Ie
bereiken, niel zonder mijne banden en voelen vrij wal
gewond te hebben.
»Ik zag mijne boop om mijn voornemen ten uitvoer te
brengen maar al te zeer in rook verdwijnen; de helft
van mijn spijsvoorraad had ik zoowel als mijne pistolen
verloren, die ik hermetisch in een blikken doos gesloten