Boekgegevens
Titel: De ware Robinsons
Auteur: Bergh, S.J. van den; Denis, F.; Chauvin, Victor
Uitgave: Leiden: D. Noothoven van Goor, 187X *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5652
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203339
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De ware Robinsons
Vorige scan Volgende scanScanned page
i GAETANO OSCULATI.
gaan onderzoeken; maar zij was niet meer te vinden en
dien dag moest ik mij vergenoegen met eenige wilde
vruchten, zoo als die van den manzanillo en palmkoolen,
reeds voor een deel door de heeren afgeknaagd. Ik wachtte
mij een hand aan mijn beschuit Ie slaan. In dien lusschen
tijd begon de rivier op nieuw met groole onstuimigheid
te zwellen. Het gehuil van den orkaaiï, hel dolle gebruiscb
der wateren, die op de rolsen uileenspalten, braglen een
soort van eentoonig geluid voort, dat veel geleek op
hel gemonjpel van een aantal gebeden prevelende perso-
nen: met dil gemurmel paarden zich de knallende en
herhaalde onlplotrmgen van den Sangaï (die altoos gloei-
jende vulkaan i en een ieder zal zich gemakkelijk kunnen
voorstellen welke sombere indrukken deze stemmen des
wonds en hel zien van deze akelige tooneelen op mijn
reeds algemallen geesl te weeg braglen.
«Mijne gezondheid ging, gedurende die dagen, meer en
meer achteruit:_ zij leed niet weinig, zoowel door de
vochtigheid van de plek en de zoutachtige uitwasemingen ,
als door het onvoldoende en slechte voedsel, liij dil alles
kwam nog een verzwakking van slem, zoodal ik daclil
hel einde mijner rampen bereiki te lieidien. IMen dag
scbreel" ik een langen briel' aan den voorziller der repu-
bliek , waarin ik hem al mijne tegenspoeden beriglle.
Ingeval van mijn overlijden belastte ik hem mei de uit-
voering van mijn laatsten wil. Na dal verrigl Ie hebben,
naaide ik het |)apier in een stuk wasdoek en hing hel
aan een slok in de hut op. üp een verbeven plek aan den
oever der rivier, plantte ik een langen slaak, waaraan ik
een stuk lijnwaad, op de manier van een vlag, vasl maak-
Gaetano Osculali.